De geleide meditatie  staat in het teken van overgave, goed genoeg zijn en vertrouwen. 

Geleide meditatie voor overgave, goed genoeg zijn en vertrouwen. 

TERUG NAAR HET JAARPROGRAMMA